Základy kladené až do věčnosti

Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám…(1.Petrův 1,12)

     Neslouží tím sami sobě, ale vám…

     Je tu řeč o prorocích, kteří věděli něco víc, než ostatní lidé, ale nedrželi si to pro sebe.

Tím, co věděli, sloužili někomu jinému. Mohli si říct: „Mě se to netýká, nikomu to říkat nebudu – co mi po druhých lidech, se kterými nemám nic společného? Stačí mi, že můžu vynikat, když vím, co bude v budoucnosti ? Da12…

     Proroci však své tajemství předali dál, posloužili tím lidem, kteří přišli až později, až oni tady nebyli. To vidím jako cennou charakterovou vlastnost, kterou bychom měli rozvíjet: tvořit hodnoty, ze kterých budou mít užitek lidé až v budoucnosti, ne já přímo.

     Příklady: děda – sadí strom, ze kterého nebude jíst – ale jeho vnuci…

     J 4,37: Někdo zasévá – a jiný sklízí. Není jisté, jestli se dožije toho, že uvidí ovoce své práce. Chceme vidět po letech výsledky toho, co dnes budujeme?

     Proroci – netušili, co to říkají, k čemu je to ten Duch vede – ani moc nerozuměli, nedávalo smysl… vypadali jako blázni, trpěli od současníků – ale později, dnes vidíme, že položili důležité základy.

     Jaké budujeme základy pro budoucí věci? Co si budou připomínat naše děti, naši vnuci, další lidé

     Když se stavěl Karlův most, mluví se o vajíčkách v maltě – prostě to chtěli udělat důkladně.

     Jak pracujeme my? „standardně“, nebo lépe, důkladně.

(Jenda Vopalecký, 1.6.2010)

Jak, co buduješ do budoucnosti, do věčnosti?

Další biblická místa k tématu:

Žd 11,10 – Bůh buduje základy města, které má vydržet na věčky!

Šalomoun vybudoval pořádné základy chrámu! (1Kr 7,10)

Ezd 3,6.10

Základy země: Jb 38,6

Napsat komentář