Podobat se Kristu

(Několik výchozích myšlenek, nedokončeno)

Cílem křesťanského života je: „abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu.“ (Ko 1,28)

Zdrojem této dokonalosti je Kristus

ale Kristus je také příkladem této dokonalost:

Naším cílem má prožívat vnitřní proměny a podobat se Kristu: „…a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“ (2K 3,18);

Další verše o naší podobnosti Kristu:

Římanům 8:29 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími;

1 Korintským 15:49 A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského.

Galatským 4:19 Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.

Filipským 3:21 On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

1 Janův 3:2 Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Tato dokonalost není jen čistota, absence hříchu,

není to jen nečinnost, pasivita, ale také aktivita:

odvaha

obětavost,

pevnost (nekličkovat)

moudrost

mít vizi, cíl, jasné poslání

být radostný – i uprostřed bolestí (jako Pavel) (neznamená být veselý)

ne být zahořklý

Toto je jen pracovní poznámka… 08.07.2010

Napsat komentář