Krátké myšlenky

A nebudu litovat?

Možná si ve věčnosti jednou řeknu: proč jsem se tolik bál víc riskovat – v evangelizaci, v tom, abych vstupoval do nových duchovních věcí, abych dělal to, o čem jsem věděl, že mě k tomu Bůh volá…

A může se to?

Abychom něco podnikli, chceme na to pravidla, pokyn, zákon, že můžeme, že to tak máme udělat. Ale Bůh po nás často chce jednat na základě poslušnosti vůči němu, jednat podle víry.

Příklady: Ester 4,11 – Ke králi se mohlo chodit jen jen na pozvání. To aby tam Ester vešla z vlastní iniciativy, na to žádný zákon, pravidlo nebylo – bylo to naprosto nezvyklé – Ale Bůh (ústy Mardokaje) ji k tomu vybízel. Právě tato cesta vedla k záchraně celého národa.

Bůh chce, abychom nežili podle toho, „co se má“, „co se dělá“ ale podle toho, k čemu nás vede On a Jeho slovo. Znamenalo to jít neprošlapanou cestou, kudy ještě nikdo nešel.
V tom spočívá rozdíl žít „podle těla a podle Ducha“ (Ga 5)

Aktivismus

Dnes jsou v trendu akce. Pořád mít něco před sebou, co plánuju, připravuju, na co se soustředím a do čeho investuji nemalé úsilí. Jakmile akce skončí – jsem jaksi vyprázdněný, unavený – a hned se rozhlížím, kde bych se zase dal do nějaké další akce.

Ale takové akce je vlastně jen marné pobíhání bez smyslu a cíle.

Spíš mi jde o trvalost kvalitního křesťanského života, duchovního děni bez závislosti na akcích, o to, abychom rostli uvnitř, aby se měnilo něco v našem nitru.

Mám pocit, že za křesťanský duchovní stav, růst se modlí jen málokdo. Ale právě o takový život se mi jedná, ne jen o soubor jednotlivých akcí, kde se „vyžijeme.“

Proto si rád povídám osobně s lidmi, čím žijí, co je těší, trápí, jaké mají motivy, zájmy, osobní přesvědčení, cíle a ideály – a snažím se jednak jim rozumět a jednak ukazovat a povzbuzovat, že život s Kristem může být osvobozující a naplněný.

Nechce se mi…

Jestliže tě Bůh k něčemu staví, volá, vybízí a ty neposlechneš, neuděláš to, Bůh tím pověří někoho jiného, a ty zůstaneš bez odměny.

Dnešní prostředí

A kolem nás je mnohdy svět plný mužů se zženštilými a zbabělými postoji a žen s krásným tělem a nešťastnou duší.

Napsat komentář