Nezaměstnanost a sociální dávky

Práce – propouštění – nezaměstnanost

Pro člověka je velmi důležité, aby pracoval (co je to práce? činnost, která ho baví, nebo za kterou dostane zaplaceno, která ho unaví…?)

Jedním z důvodů, proč firmy propouštějí lidi, je v tom, že lidská práce je drahá – je-li třeba ve firmě ušetřit, nejdříve se přemýšlí, jak ušetřit lidskou práci. A to je škoda. Jak by šlo lidskou práci zlevnit? snížit odvody na pojistném, případně daně. To by ovšem znamenalo, že při propouštění by podpora v nezaměsntanosti, nemocenská i důchody byly nižší.

Myslím, že by to nemuselo vadit – člověka by to více vedlo k hledání další práce – a dala by se snáze najít, protože by pro zaměstnavatele nebylo tak drahé lidi zaměstnat.

(Nadměrně) podporovaná nezaměstnanost má možná horší důsledky než když by podpora byla menší; vidím v principu:

Bible nabádá, aby každý pracoval, má pracovat proto, aby měl z čeho dávat (Ef 4,28).

Jako určité negativum vidím sociální stát – dnes sotva najdeme někoho, kdo je ochoten dát peníze (nebo nějaký jiný dar) chudšímu člověku (rodině) – každý si pomyslí: vždyť dnes chudí neexistují, každý má sociální dávky.

Ale tím jsme se od sebe navzájem vzdálili, nezajímají nás nedostatky druhých, lidé si už nejsou tak moc bližní.

Co můžeme dělat?

Nenechat se ve svém myšlení strhnout tímto trendem – a sami si to s Biblí v ruce a modlitbou znovu promyslet.

Třeba můžee dojít k tomu, že se rozhodneme dávat bez ohledu na sociální stát.

Dívejme se, hledejme, modleme se, kdo potřebuje, kdo je nuzný, komu mohu dát, pomoci?

Mezi nejchudší v současné době patří tedy rodiny s malými dětmi a potom důchodci. O ty by se sice měly starat jejich děti, nicméně patří mezi chudší lidi, na které máme pamatovat (Bible mluví konkrétně o vdovách 1Tm 5 aj.).

A další, kdo si zaslouží, aby se mu dávalo, jsou ti, kdo kážou a vyučují Božímu slovu. (Ga 6,6; 1Ts 5,12; 1T, 5.17-18) Jestliže se pro to rozhodneme, můžeme jít biblickou cestou – bez ohledu na to, zda žijeme v sociálním státě, který dávkami na první pohled pomáhá chudým, ale vedlejším efektem je – pokud nezůstaneme obezřetní – otupělost vůči potřebám druhých.

Co udělám?

Najdu si někoho, koho můžu tento týden obdarovat tím, co mám, bez ohledu na to, jestli dostává sociální dávky?

únor 2009

Napsat komentář