Archiv rubriky: Biblické

Zůstat čistý i v těžkostech

Ezechiel 4,12-15 Ezechiel se ocitl najednou ve velmi těžké situaci, a to ne vlastní vinou. Řekl bych nepochopitelné, kruté podmínky. Za takových okolností se člověku zdá ospravedlnitelné, že nemusí vše dělat tak důkladně a správně, jako kdyby se nic zvláštního … Celý příspěvek

Rubriky: Biblické, Nejnovější, Vše, Život s Bohem | Napsat komentář

Jaké máme předpoklady?

…To se pozná podle toho, s kým jdeme? Koho jsme si vzali s sebou? Jan 2:1  Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla … Celý příspěvek

Rubriky: Biblické, Vše | Napsat komentář

Bůh v mém životě

Jak můžeme mít Boha ve svém životě Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový … Celý příspěvek

Rubriky: Biblické, Praktické | Napsat komentář

Bojovat s Bohem

Izrael – zápasil s Bohem i s lidmi 1. Mojžíšova 32 Jákob zápasil statečně s Bohem i lidmi a zvítězil. Jak zápasil? – fyzicky, chtěl ho položit na lopatky. O co mu šlo: O požehnání Jak jinak se dá zápasit … Celý příspěvek

Rubriky: Biblické | Napsat komentář

A nepřipravuji se o něco víc?

Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: `Pojďte, vše už je připraveno.´ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: `Koupil jsem pole … Celý příspěvek

Rubriky: Biblické | Napsat komentář

Hospodařit se svěřeným

Podobenství o hřivnách L19 x Mt 25 Proč to Pán Ježíš vykládá: Lidé v okolí mysleli, že království má být zjevné hned – ale tak to nebylo, Pán Ježíš měl odejít a tímto podobenstvím vyjadřuje, co bude nebo co máme … Celý příspěvek

Rubriky: Biblické | Napsat komentář

Co Bohu dělá radost

Vycházím z příběhu marnotratného syna (Lukáš 15). Když pastýř najde ztracenou ovci – tak ji přijme, raduje se, svolá sousedy a radují se všichni. Když najdete ztracenou vkladní knížku na 100000 (inflace) tak svoláte celou rodinu, možná i sousedy, uděláte … Celý příspěvek

Rubriky: Biblické | Napsat komentář